Stars Eye Bracelet
Stars Eye Bracelet

LINA RAÏ

Stars Eye Bracelet

$142.00

18K yellow gold bracelet with blue eye and two hematite stars.